Architekt radzi
Obowiązki architekta adaptującego projekt gotowy
Adaptację projektu typowego (architektoniczno-budowlanego) może wykonać tylko projektant z uprawnieniami. Najlepiej, aby była to osoba, która pracuje na terenie, gdzie położona jest wybrana działka, ponieważ jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach. Dopiero po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się projektem budowlanym.
Adaptację projektu typowego (architektoniczno-budowlanego) może wykonać tylko projektant z uprawnieniami. Najlepiej, aby była to osoba, która pracuje na terenie, gdzie położona jest wybrana działka, ponieważ jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach.
Dopiero po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się projektem budowlanym.{lid}
Lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego:

1. Dostosowanie projektu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub do warunków zabudowy,
2. Dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej,
3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
4. Wykonanie adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i sposobu ich izolacji,
5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych,
6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów umów i projektów,
7. Naniesienie na oryginał projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,
8. Dołączenie  opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane,
9. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
10. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta (art. 20 Prawa Budowlanego), załączenie uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,
11. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),
12. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), m.in. w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem,
13. Dołączenie zaświadczenia o podłączeniu działki do drogi publicznej.

Pozostale rady
Co musi zawierać projekt budowlany? czytaj wiecej
Krok po kroku czyli urzędowa droga przed rozpoczęciem budowy czytaj wiecej
Na co zwrócić uwagę przed zakupem działki? czytaj wiecej
W domu z seniorem czytaj wiecej
Nietypowy podział bliźniaka czytaj wiecej
Mieszkanie tymczasowe czytaj wiecej
Mała funkcjonalna łazienka czytaj wiecej
Dodatkowy pokój na parterze czytaj wiecej
Stary dom jak nowy - piętro czytaj wiecej
Stary dom jak nowy - parter czytaj wiecej
Mieszkanie dla młodego małżeństwa - poddasze czytaj wiecej
Mieszkanie dla młodego małżeństwa - parter czytaj wiecej
Dodatkowe łazienki czytaj wiecej
Dom na co dzień i od święta czytaj wiecej
Dom dla starszych państwa czytaj wiecej
Stary dom jak nowy - poddasze czytaj wiecej
Stary dom jak nowy - parter czytaj wiecej
Dwie łazienki w małym domu czytaj wiecej
Wygodnie (na razie) tylko na parterze czytaj wiecej
Funkcjonalnie w parterowym czytaj wiecej
Dom bez miejsca na szafy - poddasze czytaj wiecej
Dom bez miejsca na szafy - parter czytaj wiecej
Dwa pokoje dla bliźniaków czytaj wiecej
Sypialnia dla babci czytaj wiecej
Dom rodzinny czytaj wiecej
Gabinet z poczekalnią dla pacjentów czytaj wiecej
Oddzielne mieszkanie dla rodziców czytaj wiecej
Wiejski dom po nowemu czytaj wiecej
Mieszkanie do wynajęcia czytaj wiecej
Pokój dla dziadka czytaj wiecej
Dwa + trzy czytaj wiecej
Dom jak mieszkanie czytaj wiecej
Piętro do adaptacji czytaj wiecej
Poddasze do adaptacji czytaj wiecej
Nadmiar otwartej przestrzeni czytaj wiecej
Nadmiar drzwi i małych pomieszczeń czytaj wiecej
Salon dla telemaniaka czytaj wiecej