Architekt radzi
Obowiązki architekta adaptującego projekt gotowy Adaptację projektu typowego (architektoniczno-budowlanego) może wykonać tylko projektant z uprawnieniami. Najlepiej, aby była to osoba, która pracuje na terenie, gdzie położona jest wybrana działka, ponieważ jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach. Dopiero po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się projektem budowlanym.
Co musi zawierać projekt budowlany? Pamiętajmy, że dokumentacja projektu gotowego, czyli architektoniczno-budowlana , nie jest jeszcze projektem budowlanym.Może się nim stać dopiero w wyniku zlecenia jej adaptacji, czyli dostosowania do lokalnych warunków terenowych i gruntowo-wodnych, wytycznych zawartych w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sugestii inwestora.