Aktualności

Nabywanie nieruchomości niekoniecznie rolnych

poniedziałek, 13 lipca 2009

Często nabywając nieruchomość nawet zabudowaną możemy spotkać się z sytuacją, że nasz nabytek zostanie określony jako zakup nieruchomości rolnej i poddany szczególnej procedurze z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych. Nabywanie nieruchomości rolnych reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA
Zgodnie z art.461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. O tym czy dana nieruchomość jest nieruchomością rolną decyduje plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Przepisy nowej ustawy nie mają zastosowania do nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Zatem obrót nieruchomościami nie rolnymi zarówno na terenie miast jak i poza terenami miejskimi pozostaje bez zmian. Problem w tym, że wiele gmin nie ma planów, a jeżeli nie ma planów należy określić przeznaczenie gruntów na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a tam bardzo często nawet tereny zabudowane i nawet tereny w miastach określone są jako grunty rolne (np. pastwiska, łąki)

PRAWO PIERWOKUPU
W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty oraz nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej należy zawiadomić dzierżawcę. W przypadku braku dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu, albo w przypadku niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych (dawna Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa), działającej na rzecz Skarbu Państwa. Prawo pierwokupu nie przysługuje dzierżawcy, ani Agencji jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest na przykład osoba bliska zbywcy - za osobę bliską należy uważać zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonka, który nie pozostaje we wspólności ustawowej ze sprzedającym, oraz osobę, która pozostaje ze sprzedającym faktycznie we wspólnym pożyciu.

Prawo pierwokupu nie przysługuje Agencji, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej. Przez gospodarstwo rodzinne należy rozumieć grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (pojęcie gospodarstwa rolnego, art.553 kodeksu cywilnego), o powierzchni nie mniejszej niż 1ha użytków rolnych i nie większej niż 300ha.

Gospodarstwo takie musi być prowadzone przez rolnika indywidualnego za którego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne i posiadającą kwalifikacje rolnicze (wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub każde wykształcenie średnie lub każde wykształcenie wyższe, lub co najmniej 5 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym), zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

PRAWO ODKUPU
Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku innej umowy niż umowa sprzedaży np. umowa darowizny, zniesienia współwłasności, Agencja w tym wypadku może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Jeżeli w umowie nie określono tej równowartości, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Natomiast jeżeli równowartość pieniężna wynikająca z treści umowy rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej równowartość pieniężną na wniosek Agencji określi sąd. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości rolnej w wyniku innej umowy niż umowa sprzedaży.

Agencji nie przysługuje prawo nabycia : jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300ha oraz jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz: osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami lub jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn.zm).

źródło: oferty.net

Pozostałe aktualności
Co zrobić, aby zdążyć przed wiosną i wraz z pierwszymi promieniami słońca rozpocząć budowę wymarzonego domu, do tego kupić taniej projekt i otrzymać atrakcyjne dodatki? To proste, wystarczy zamówić dowolny projekt autorstwa pracowni MTM STYL w okresie od 03.01.2012 do 31.03.2012. Podczas składania zamówienia powołaj się na promocję i podaj hasło: Zdążyć przed wiosną. >>> LISTA PROJEKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄSZCZEGÓŁY PROMOCJI:1.W promocji biorą udział zamówienia składane za pośrednictwem Internetu (formularz zamówienia, e-mail), telefonicznie.2.Warunkiem uczestnictwa w promocji jest podanie hasła: ?Zdążyć przed wiosną? przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie zamówienia będą traktowane jako nie podlegające promocji.3.Promocją objęte są projekty domów z oferty pracowni MTM STYL, z wyłączeniem projektów garaży, altanek, budynków gospodarczych oraz ?projektów w przygotowaniu?.4.Promocja ?Zdążyć przed wiosną? nie sumuje się innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez MTM STYL w tym czasie.5.Wysokość rabatu jest uzależniona od terminu złożenia zamówienia. Uczestnik składający zamówienie w terminie: od 03.01.2011 do 31.01.2011 otrzyma rabat w wysokości 300 PLN;od 01.02.2011 do 29.02.2011 otrzyma rabat w wysokości 200 PLN;od 01.03.2011 do 31.03.2011 otrzyma rabat w wysokości 100 PLN;Rabat zostanie udzielony przy realizacji zamówienia przez pomniejszenie ceny netto projektu.6.Uczestnik, który zakupi projekt objęty promocją oraz poda hasło ?Zdążyć przed wiosną? będzie również miał możliwość zakupu: kosztorysu budowlanego za 1 zł netto, projektu altanki w cenie 1 zł netto; Altanka 3 lub 4 do wyboru.7.Promocją objęte są kosztorysy dostępne w ofercie MTM STYL z wyłączeniem kosztorysów do projektów domów wielomieszkaniowych, weselnych i pensjonatów oraz tych, których wartość cennikowa przekracza 550 zł. {image 527315 0 [ czytaj więcej ]

Świąteczna paczka "Archeton"

wtorek, 06 grudnia 2011r.
Promocja "Świąteczna Paczka"Zamów projekt domu w Świątecznej Paczce.W zestawie taniej nawet o 377 zł!W świątecznej paczce oferujemy:projekt domu* z rabatem 50 zł,kosztorys: wydruk i CD w super promocyjnej cenie 123 zł**,projekty w pdf (rysunki architektury w plikach pdf) w super promocyjnej cenie 17 zł,drobne upominki świąteczne,oraz dla zainteresowanychaneks na paliwo stałe do dokumentacji projektowej w super promocyjnej cenie150 zł***.Promocja trwa od 6 do 30 grudnia 2011 r.Zobacz symulację kupujesz bez promocji kupujesz w Świątecznej Paczceprzykładowy projekt domu 2200zł 2150złaneks na paliwo stałe 315zł 150złkosztorys 189zł 123złrysunki architekturyw plikach pdf 123zł 27złsuma 2827zł 2450złZamawiając Świąteczną Paczkę w pełnym zestawie oszczędzasz nawet 377 zł!Nie przegap! W pakiecie kupujesz TANIEJ!Zamówienia należy składać do 30.12.2011 r. podając hasło "ŚWIĄTECZNA PACZKA"Uwaga!Promocja "Świąteczna Paczka" nie łączy się z innymi promocjami.Świąteczna Paczka nie podlega zwrotowi, a zamówiony projekt domu można jedynie wymienić na inny z oferty Archetonu w okresie do 30 dni od dnia zakupu Świątecznej Paczki, przy czym przy wymianie będzie obowiązywać aktualna na dzień wymiany projektów cena nowego projektu - bez zniżki 50 zł. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, infolinia 801 80 80 80.* dotyczy projektów w technologii murowanej** dołączymy kosztorys, jeśli jest dostepny na archeton.pl przy prezentacji zamawianego projektu,*** dotyczy projektów domów, w których jest dostępny alternatywny projekt ogrzewania na paliwo stałe - patrz specyfikacja techniczna projektu domu [ czytaj więcej ]

Świąteczny konkurs Archipelag

poniedziałek, 05 grudnia 2011r.
Świąteczny Konkurs Pracowni Projektowej ARCHIPELAG oraz magazynu ?Dom&Wnętrze?!Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, w którym spełniają się marzenia.Z tej wyjątkowej okazji Pracownia Projektowa ARCHIPELAG zaprasza do wspólnej zabawy w świątecznym konkursie ? do wygrania projekt domu oraz inne, atrakcyjne nagrody!{image 511321 0}Pod choinką ARCHIPELAGU czeka mnóstwo pięknych prezentów, aby otrzymać jeden z nich należy wybrać projekt domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG, a następnie opisać wymarzone Święta Bożego Narodzenia w jego wnętrzach.Na autorów najciekawszych prac czekają:Nagroda I ? projekt domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG o wartości do 3 000 złNagroda II ? 50% rabatu na zakup projektu domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG oraz nowoczesny zamek elektroniczny ufundowany przez firmę Good Lock Poland Sp. z o.o.Nagroda III ? 30% rabatu na zakup projektu domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG oraz zestaw domowych dekoracji ufundowany przez galerię ArmoniaŚWIĄTECZNY KONKURS ARCHIPELAGU to doskonała okazja, aby pod choinkę sprawić swojej rodzinie wymarzony prezent!Prace konkursowe należy przesyłać do 21 grudnia do godz. 24.00. drogą mailową na adres: konkurs@archipelag.pl [ czytaj więcej ]
Ruszyła Promocja Świąteczna MTM STYL!!!Każda osoba, która w okresie od 1 do 31 grudnia zakupi projekt z oferty MTM STYL otrzyma:- 300 zł rabatu na projekt- kosztorys budowlany za 1 zł- przesyłkę kurierską w cenie projektuREGULAMIN:1.Promocja Świąteczna trwa od dnia 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r. 2.Warunkiem uczestnictwa w Promocji Świątecznej jest złożenie zamówienia na projekt pochodzący z oferty MTM STYL. 3.Zamówienie można złożyć za pośrednictwem strony www.WybieramyDom.pl 4.Uczestnik Promocji Świątecznej otrzymuje:- 300 zł rabatu na projekt MTM STYL (liczony od ceny netto),- kosztorys budowlany za 1 zł (netto),- przesyłkę kurierską w cenie projektu. 5.O udziale w Promocji Świątecznej decyduje data złożenia zamówienia.6.Promocją Świąteczną objęte są projekty domów z oferty MTM STYL z wyłączeniem projektów garaży, altanek, budynków gospodarczych, projektów w wersji BASIC 7.Promocją Świąteczną objęte są kosztorysy, które są dostępne w dniu składania zamówienia z wyłączeniem kosztorysów do projektów domów wielomieszkaniowych, weselnych i pensjonatów. 8.Promocja Świąteczna nie sumuje się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez MTM STYL w tym samym czasie.LISTA PROJEKTÓW MTM STYL [ czytaj więcej ]