Aktualności

Wywiad z autorem metodologii obliczania zużycia energii w budynkach

środa, 07 stycznia 2009

Rozmowa z prof. Edwardem Szczechowiakiem ? współautorem metodologii do obliczania zużycia energii przez budynki stosowanej w obowiązującej od 1 stycznia 2009 roku certyfikacji energetycznej budynków

 
 prof.
        Edward         Szechowiak
Panie profesorze ? jest Pan współautorem metody przyjętej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym certyfikacji energetycznej budynków. Jakie były kryteria wprowadzenia takiego, a nie innego sposobu obliczania zużycia energii?

Najważniejsza była prostota. To znaczy rozwiązania niewymagającego stosowania wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego. Organy stanowiące prawo nie mogą w zapisach wskazywać żadnych konkretnych rozwiązań technicznych. Potrzebna więc była metoda, która da się policzyć ręcznie. Ta prostota jest poza tym ważna ze względu na skuteczność prawa. Wskazani w prawie budowlanym jako autorzy certyfikatów inżynierowie posiadający uprawnienia do projektowania oraz tytuł magistra, nie zawsze są przygotowani do stosowania bardzo skomplikowanych procedur. W przypadku obliczania zużycia energii w już istniejących budynkach mieszkalnych, co jest ważne z punktu widzenia skuteczności przepisów, założenie było takie, żeby to zużycie mogli obliczyć nawet niefachowcy.

Przy okazji tych uproszczeń z przepisów wypadło jednak, stosowane przecież w wielu krajach europejskich, zaliczanie budynków do różnych klas energetycznych.

Wprowadzenie prostszych procedur nie miało wpływu na wprowadzenie klas energetycznych budynków. Do wprowadzenia klas potrzebne było przyjęcie tak zwanego budynku referencyjnego. To bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, ponieważ, przyjęte jako punkt odniesienia, parametry takiego budynku są ciągle omawiane i zmieniane. Poza tym zagrożeniem była nieostrość skalowania. Przecież podstawową intencją autorów tego rozwiązania jest uzależnienie rynkowej wyceny budynku od posiadania odpowiedniej klasy energetycznej. Oznacza to, że zaklasyfikowanie budynków np. do klasy D spowoduje dużo niższą wycenę niż budynku zaliczonego do klasy B. A przecież różnica pomiędzy nimi może wynosić zaledwie kilka procent zużycia energii. Przyjęliśmy więc, że stosujemy porównanie w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych w warunkach technicznych, co dla fachowców jest zupełnie wystarczające, a poza tym nie ma problemu z budynkami o charakterystyce na granicy klas. Mogłyby się przecież pojawić nawet sprawy sądowe o zaliczenie do nieodpowiedniej klasy energetycznej.

Jakie rozwiązanie przyjęliście Państwo w zamian?


Rozporządzenie o metodologii trzeba czytać łącznie z ?Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?. Tam podane są niezbędne wymagania dla rożnych typów budynków. Budynek lub mieszkanie będą oceniane ze względu na relację wobec wartości referencyjnej. Ta wartość jest zmienna ? progi z czasem będą zaostrzane. Generalnie zasada jest taka, że budynki nowowznoszone mają odpowiadać ostrzejszym kryteriom podanym w warunkach technicznych, budynki remontowane muszą osiągnąć wartości o około 15% niższe niż budynki nowe, a budynki stare nie poddawane remontowi kapitalnemu lub przebudowie nie muszą spełniać wymagań zawartych w prawie. Założyliśmy więc, że nasze rozwiązania muszą być na tyle elastyczne, żeby można było w nich wprowadzać w przyszłości modyfikacje wymagań, które pomogą nam stopniowo zaostrzać warunki energetyczne, którym powinny odpowiadać polskie budynki.

Czy to rozwiązanie pozwoli na zaistnienie mechanizmu rynkowego, o którym marzyli autorzy Europejskiej Dyrektywy Energetycznej? Czy mechanizmy rynkowe zmuszą właścicieli nieruchomości do sporządzenia certyfikatu dla swojego obiektu?


Wie Pan w procesie certyfikacji energetycznej budynków najważniejszy jest interes całej gospodarki. W budownictwie zużywane jest 40 procent wytwarzanej energii. Tutaj jest też największe pole do oszczędności i potrzebne są skuteczne rozwiązania, które to wymuszą. Certyfikacja energetyczna jest skutecznym narzędziem ? wiemy o tym po prostu z historii. Duńczycy już prawie 30 lat temu wprowadzili certyfikaty i od tego czasu udało im się o 50% zredukować zużycie energii w budownictwie. Nie ma więc sensu stawiać pytania czy, ale jak przeprowadzić certyfikację. Nasze rozwiązanie ma taką przewagę nad konkurencyjnymi pomysłami zgłaszanymi do ministerstwa, że uwzględnia całą termodynamikę budynku - wszystkie rodzaje energii, z którymi mamy tutaj do czynienia. Pełny certyfikat energetyczny jest więc przede wszystkim wyliczeniem energii użytkowej potrzebnej do zapewnienia komfortu cieplnego, jakości ciepłej wody oraz oświetlenia. Następnie trzeba znać wartości tzw. energii końcowej czyli energii w różnej jej postaciach na granicy bilansowania, na tzw. liczniku - wejściu do budynku. Na końcu zaś potrzebna nam jest wiedza na temat energii pierwotnej - koniecznej do wyprodukowania dla zapewnienia odpowiedniej ilości energii użytkowej i końcowej. Energii zarówno odnawialnej, jak i nieodnawialnej. Dopiero wyliczenie wszystkich tych wartości daje pełny obraz budynku. I jest to informacja, która pozwala nam na pracę nad pełnym obrazem budownictwa oraz kosztów, także ekologicznych, wytworzenia dla niej energii. Sądzę, że ministerstwo doceniło to nasze kompleksowe podejście do problemu certyfikatu energetycznego, gdyż celem polityki państwa jest bezpieczeństwo energetyczne i obniżanie zużycia zasobów energii nieodnawialnej.

Czy Państwa metoda obliczeniowa pozwala na precyzyjne pokazanie zużycia energii użytkowej przez budynek, a tym samym na wskazanie miejsc, gdzie powinny być podjęte prace izolacyjne dla podwyższenia standardu energetycznego?

Chciałbym obalić tutaj pewien mit na temat certyfikatów energetycznych, który ciągle pokutuje w naszych mediach. Zużycie energii przez budynek to nie jest informacja bezwzględna. Zależy na przykład od warunków klimatycznych ? a więc zmienności temperatury w roku, czy od sposobu użytkowania budynku. Są to kryteria niedefiniowalne do końca i bardzo zmienne w czasie. Podobnie jest z pewnymi uwarunkowaniami cywilizacyjnymi i ekonomicznymi. Na przykład w Polsce średnio na jedną osobę przypada 15 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, a w Niemczech ? 30 - 40 metrów. Sprawia to, że zużycie ciepłej wody w polskich budynkach w przeliczeniu na powierzchnię użytkową jest 2 -3 krotnie większe niż w niemieckich ? mieszka w nich po prostu więcej ludzi. To pokazuje, że zużycie energii jest wartością, którą trzeba zawsze relatywizować. Certyfikat będzie więc pozwalał nam odnieść budynek do wartości referencyjnej oraz porównać do innych budynków w danym kraju. Porównanie różnych wartości w ramach certyfikatu dostarczy nam wiedzy gdzie straty energii są największe i jakie inwestycje należałoby ponieść dla poprawienia charakterystyki energetycznej budynku. Dotyczy to trzech płaszczyzn oceny: budynek - jego izolacyjności cieplnej oraz szczelność powietrznej, techniki instalacyjnej oraz jej efektywność, a na końcu na temat źródeł energii - ich sprawności oraz parametrów ekologicznych. Nie jest to jednak nigdy dokument, który zawierał będzie bezwzględne, stałe w czasie wartości. Wyniki podane w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku są określone dla referencyjnych warunków klimatycznych i referencyjnego sposobu eksploatacji.

Jak wielu specjalistów jest przygotowanych w tej chwili do wystawiania certyfikatów energetycznych?


Formalnie na mocy prawa ? wszyscy inżynierowie posiadający uprawienia do projektowania oraz tytuł magistra. Praktycznie zaś oceniam, że jest to jakieś 20-30 tysięcy osób, które mają wystarczającą wiedzę nie tylko na temat właściwości cieplnych budynków, ale również na temat technicznego wyposażenia budynków w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia. Są to inżynierowie budowlani z praktyką w zakresie instalacji oraz inżynierowie zajmujący się inżynierią środowiska ze specjalnością klimatyzacja i zaopatrzenie w ciepło. Tylko oni będą w stanie kompleksowo ocenić zużycie energii użytkowej, końcowej i pierwotnej w budynku o dowolnym stopniu skomplikowania i określić jego charakterystykę energetyczną. Wszyscy inni będą musieli uzupełnić wiedzę, czasem w dość szerokim zakresie, poprzez szkolenia i odpowiednie studia podyplomowe.

Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiał: Krzysztof Sołoducha

Prof. Edward Szczechowiak jest Dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki PoznańskiejTekst jest elementem społecznej akcji informacyjnej ?Paszport energetyczny. Jak i dlaczego? przygotowanej przez firmę Swisspor Polska.
Pozostałe aktualności
Co zrobić, aby zdążyć przed wiosną i wraz z pierwszymi promieniami słońca rozpocząć budowę wymarzonego domu, do tego kupić taniej projekt i otrzymać atrakcyjne dodatki? To proste, wystarczy zamówić dowolny projekt autorstwa pracowni MTM STYL w okresie od 03.01.2012 do 31.03.2012. Podczas składania zamówienia powołaj się na promocję i podaj hasło: Zdążyć przed wiosną. >>> LISTA PROJEKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄSZCZEGÓŁY PROMOCJI:1.W promocji biorą udział zamówienia składane za pośrednictwem Internetu (formularz zamówienia, e-mail), telefonicznie.2.Warunkiem uczestnictwa w promocji jest podanie hasła: ?Zdążyć przed wiosną? przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie zamówienia będą traktowane jako nie podlegające promocji.3.Promocją objęte są projekty domów z oferty pracowni MTM STYL, z wyłączeniem projektów garaży, altanek, budynków gospodarczych oraz ?projektów w przygotowaniu?.4.Promocja ?Zdążyć przed wiosną? nie sumuje się innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez MTM STYL w tym czasie.5.Wysokość rabatu jest uzależniona od terminu złożenia zamówienia. Uczestnik składający zamówienie w terminie: od 03.01.2011 do 31.01.2011 otrzyma rabat w wysokości 300 PLN;od 01.02.2011 do 29.02.2011 otrzyma rabat w wysokości 200 PLN;od 01.03.2011 do 31.03.2011 otrzyma rabat w wysokości 100 PLN;Rabat zostanie udzielony przy realizacji zamówienia przez pomniejszenie ceny netto projektu.6.Uczestnik, który zakupi projekt objęty promocją oraz poda hasło ?Zdążyć przed wiosną? będzie również miał możliwość zakupu: kosztorysu budowlanego za 1 zł netto, projektu altanki w cenie 1 zł netto; Altanka 3 lub 4 do wyboru.7.Promocją objęte są kosztorysy dostępne w ofercie MTM STYL z wyłączeniem kosztorysów do projektów domów wielomieszkaniowych, weselnych i pensjonatów oraz tych, których wartość cennikowa przekracza 550 zł. {image 527315 0 [ czytaj więcej ]

Świąteczna paczka "Archeton"

wtorek, 06 grudnia 2011r.
Promocja "Świąteczna Paczka"Zamów projekt domu w Świątecznej Paczce.W zestawie taniej nawet o 377 zł!W świątecznej paczce oferujemy:projekt domu* z rabatem 50 zł,kosztorys: wydruk i CD w super promocyjnej cenie 123 zł**,projekty w pdf (rysunki architektury w plikach pdf) w super promocyjnej cenie 17 zł,drobne upominki świąteczne,oraz dla zainteresowanychaneks na paliwo stałe do dokumentacji projektowej w super promocyjnej cenie150 zł***.Promocja trwa od 6 do 30 grudnia 2011 r.Zobacz symulację kupujesz bez promocji kupujesz w Świątecznej Paczceprzykładowy projekt domu 2200zł 2150złaneks na paliwo stałe 315zł 150złkosztorys 189zł 123złrysunki architekturyw plikach pdf 123zł 27złsuma 2827zł 2450złZamawiając Świąteczną Paczkę w pełnym zestawie oszczędzasz nawet 377 zł!Nie przegap! W pakiecie kupujesz TANIEJ!Zamówienia należy składać do 30.12.2011 r. podając hasło "ŚWIĄTECZNA PACZKA"Uwaga!Promocja "Świąteczna Paczka" nie łączy się z innymi promocjami.Świąteczna Paczka nie podlega zwrotowi, a zamówiony projekt domu można jedynie wymienić na inny z oferty Archetonu w okresie do 30 dni od dnia zakupu Świątecznej Paczki, przy czym przy wymianie będzie obowiązywać aktualna na dzień wymiany projektów cena nowego projektu - bez zniżki 50 zł. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, infolinia 801 80 80 80.* dotyczy projektów w technologii murowanej** dołączymy kosztorys, jeśli jest dostepny na archeton.pl przy prezentacji zamawianego projektu,*** dotyczy projektów domów, w których jest dostępny alternatywny projekt ogrzewania na paliwo stałe - patrz specyfikacja techniczna projektu domu [ czytaj więcej ]

Świąteczny konkurs Archipelag

poniedziałek, 05 grudnia 2011r.
Świąteczny Konkurs Pracowni Projektowej ARCHIPELAG oraz magazynu ?Dom&Wnętrze?!Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, w którym spełniają się marzenia.Z tej wyjątkowej okazji Pracownia Projektowa ARCHIPELAG zaprasza do wspólnej zabawy w świątecznym konkursie ? do wygrania projekt domu oraz inne, atrakcyjne nagrody!{image 511321 0}Pod choinką ARCHIPELAGU czeka mnóstwo pięknych prezentów, aby otrzymać jeden z nich należy wybrać projekt domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG, a następnie opisać wymarzone Święta Bożego Narodzenia w jego wnętrzach.Na autorów najciekawszych prac czekają:Nagroda I ? projekt domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG o wartości do 3 000 złNagroda II ? 50% rabatu na zakup projektu domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG oraz nowoczesny zamek elektroniczny ufundowany przez firmę Good Lock Poland Sp. z o.o.Nagroda III ? 30% rabatu na zakup projektu domu z kolekcji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG oraz zestaw domowych dekoracji ufundowany przez galerię ArmoniaŚWIĄTECZNY KONKURS ARCHIPELAGU to doskonała okazja, aby pod choinkę sprawić swojej rodzinie wymarzony prezent!Prace konkursowe należy przesyłać do 21 grudnia do godz. 24.00. drogą mailową na adres: konkurs@archipelag.pl [ czytaj więcej ]
Ruszyła Promocja Świąteczna MTM STYL!!!Każda osoba, która w okresie od 1 do 31 grudnia zakupi projekt z oferty MTM STYL otrzyma:- 300 zł rabatu na projekt- kosztorys budowlany za 1 zł- przesyłkę kurierską w cenie projektuREGULAMIN:1.Promocja Świąteczna trwa od dnia 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r. 2.Warunkiem uczestnictwa w Promocji Świątecznej jest złożenie zamówienia na projekt pochodzący z oferty MTM STYL. 3.Zamówienie można złożyć za pośrednictwem strony www.WybieramyDom.pl 4.Uczestnik Promocji Świątecznej otrzymuje:- 300 zł rabatu na projekt MTM STYL (liczony od ceny netto),- kosztorys budowlany za 1 zł (netto),- przesyłkę kurierską w cenie projektu. 5.O udziale w Promocji Świątecznej decyduje data złożenia zamówienia.6.Promocją Świąteczną objęte są projekty domów z oferty MTM STYL z wyłączeniem projektów garaży, altanek, budynków gospodarczych, projektów w wersji BASIC 7.Promocją Świąteczną objęte są kosztorysy, które są dostępne w dniu składania zamówienia z wyłączeniem kosztorysów do projektów domów wielomieszkaniowych, weselnych i pensjonatów. 8.Promocja Świąteczna nie sumuje się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez MTM STYL w tym samym czasie.LISTA PROJEKTÓW MTM STYL [ czytaj więcej ]